Personuppgiftspolicy

28 juni | Håkan Gerdin
Dina personuppgifter
Vi kan se hur Du navigerar på sajten, de sidor Du besöker och andra aktiviteter på Cybergalleriet för att avgöra vilka delar av sajten som är mest populära.

Vi kan även se in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med uppdateringar av den tekniska plattformen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra sajter. Informationen används för att utföra de tjänster som finns på sajten, och för att underhålla tjänsternas kvalitet och för att få fram statistik angående användningen av sajten.

Dina personuppgifter
I de fall som vi samlar in och använder Dina personuppgifter gör vi det för att driva sajten och för att leverera de tjänster som Du förväntar dig av sajten. Vi använder t.ex. Din e-postadress för att skicka mejl till dig angående eventuella nyhetsbrev, kommande utställningar eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat

Ditt personnummer använder vi för att öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna sajt inte att vidarebefordras utanför Cybergalleriet AB utan ditt tillstånd.

Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver det, eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att:
1.   uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits eller webbplatsen,
2.   skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande och webbplatsen eller
3.   under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av våra tjänster, webbplatser eller tredje man.
4.   Personuppgifter som insamlas av webbplatsen kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet.

Kontroll av Dina personuppgifter
Du kan välja att stoppa fortsatta reklamutskick och erbjudanden via e-post genom att gå in på fliken Nyhetsbrev i menyn. Om Din e-postadress har ändrats och Du även i fortsättningen vill erhålla våra nyhetsbrev måste Du anmäla Dig på nytt för reklamutskick och erbjudanden samt ange Din aktuella e-postadress.

Vi kan komma att sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av sajten.
Skydd av Dina personuppgifter
Vi använder omfattande teknik för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst. T.ex. lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). Sajten sparar ALDRIG Ditt kreditkortsnummer.
Användarkonto
För att kunna använda vissa funktioner på sajten måste Du tilldelas ett användarkonto. För åtkomst till Ditt användarkonto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.
Missbruk av Ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på sajten, förbehåller vi oss rätten att neka personer och företag tillgång till sajten och de tjänster som tillhandahålls både på sajten.
Ändring av policy
Vi uppdaterar ibland denna personuppgiftspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för "senast uppdaterad" högst upp på denna sajt. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer att meddela Dig detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla Dig informerad om hur vi hjälper till att skydda Din information.
Anmärkningar på personuppgiftspolicyn eller dess efterlevnad
Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna personuppgiftspolicy. Om Du anser att vi inte följt denna policy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes.