Mats Eriksson

Måleriet har kommit att bli en av de viktigaste ingredienserna i mitt liv. Jag gillar att skapa målningar som har kraftfulla färger, samt att experimentera med olika tekniker, som kniv- och fingermålning. För tillfället föredrar jag dock att måla med pensel. Stilen jag använder är ofta impressionistisk (ibland pointilistisk) eller expressionistisk.
Jag målar såväl abstrakt som föreställande med motiv som nakenmodellering, porträtt, stilleben eller landskap. Jag har även gjort några ’mosaik’-målningar.
För övrigt kan sägas att jag har forskat i teoretisk kemi, är 49 år och bor på Södermalm i Stockholm.