Dramaten har autonoma skådespelare

Dramaten har öppnat huset vid Nybroplan åt Stockholms Dramatiska högskolas magisterprogram som kallas den autonoma skådespelaren.

Inte bara teater


Med bilder, ljud, tal och teknik har skådespelarna i denna föreställning kallad ”Felanmäld” skapar eleverna på magisterprogrammet på Dramatiska högskolan sina egna tappningar utav en rad olika pjäser och många utav dessa tar sitt avstamp i antiken.

Föreställningarna är, som kan ses, mycket annorlunda till vanliga föreställningar i och med att skådespelarna leker med publiken och använder alternativa medel för att föra berättelsen framåt, bland annat har PowerPoint presentationer använts och dessutom en lång pappersrulle som skådespelarna ritade på. Det är helt enkelt ett nytt sätt att se på teater på.